קיבלנו את זה! כעת באפשרותך להמשיך
:

בלחיצה על אישור אני מאשר/ת בזאת שהחתימה המופיעה במסך זה הינה ייצוג של חתימתי באופן אלקטרוני עבור טופס זה, כמו כן אני מאשר/ת כי חתימה זו זהה לחתימתי בכתב ותחייב אותי מבחינה משפטית עבור טופס זה.